Wednesday, 22 June 2011

माझी रिकामी ओंजळ

भोवताली मृगजळ
दृष्टी नभी खिळलेली
माझी रिकामी ओंजळ
धुक्यानेच भरलेली....

आस थोड्याशा तेजाची
आस थोड्या प्रकाशाची
आस मोठ्या आभाळाची
आस किती आसावली ! ....

स्वप्न थोडेसे वेगळे
मला आभाळाचे पिसे
सूर्य पापण्या मिटून
माझ्या याचनेला हसे

दान हवे जखमांचे
दान खर्‍या आसवांचे
दान विशाल दु:खाचे
दान मोठ्या पदराचे...

तुझे केवढे आकाश !
देई सोनेरी आशीष
माझी ओंजळ भराया
किती असा अवकाश

दान घाली पदरात
आस माझ्या प्राणातली
माझी ओंजळ अजुनी
धुक्यानेच भरलेली....

No comments:

Post a Comment